top of page
Copy%2520of%2520patentRaporu-logo_edited

PatentRaporu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

“PatentRaporu”, FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CAD. NO: 8 C/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL 34771 adresinde mukim ve 0723074977500001 mersis numaralı PATENTEFFECT FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ VE İNOVASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("PATENTEFFECT") tarafından yönetilmektedir. İşbu aydınlatma metninde geçen “PatentRaporu”, "PATENTEFFECT" tüzel kişiliğini temsil etmektedir.

 

“PatentRaporu” tarafından abonelerimizin mahremiyet / gizliliklerinin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluğun sağlanması için gerekli özen gösterilmektedir.

“PatentRaporu”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması adına KVKK’nın öngördüğü temel ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının Kapsamı:

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası aşağıda yer alan konulara ilişkin ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır;

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,

 • İşlenmekte olan kişisel veri kategorilerini,

 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

 • Kişisel verileri saklama sürelerini,

 • İlgili Kişiler’in yasal haklarını,

 • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

“PatentRaporu” toplamakta olduğu kişisel verileri haftalık patent haberi bülteni kayıt formu veya rapor indirme formu veya etkinlik kayıtları (Web sitesinden ve/veya Linkedin hesabında oluşturulan etkinlikler vb.) vasıtasıyla ilgili kişilerin açık rızalarına dayanarak ve KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. www.patentraporu.com adresinde yer alan herhangi bir formu doldurmuş ve/veya Patent Effect/Patent Raporu hesaplarına ait sosyal medya kanallarından yayımlanan form/etkinlik kaydı vb gibi iletişim araçlarını kullanarak kayıt olmuş kişilerin eposta adresleri "Patent Raporu Üyesi" olarak kayıt altına alınır ve bu kayıtlı kişilere her pazartesi haftalık bülten ve/veya diğer bilgilendirme bültenleri eposta yolu ile gönderilir.

“PatentRaporu” Haftalık Patent Haberi Bülteni Abonelerinin ("Patent Raporu Üyesi") aşağıdaki bilgileri toplanır:

 • İletişim Bilgisi: Eposta adresi

 • Oturum Bilgisi: IP adresi, oturum bilgileri, eposta açma oranı

 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

 • Talep/Şikayet Yönetimi: Bülten abonelerinin ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

 

Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları:

 • Günlük eposta gönderimi hizmeti üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

 • Ticari elektronik ileti onayı mevcut aboneler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve abonelere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

 • Abonelerin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak abonelerin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

 • Abone sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler:

“PatentRaporu”, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

“PatentRaporu”, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. “PatentRaporu”, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri kullanmaktadır.

“PatentRaporu” işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi tüm alanlar SSL (“Secure Socket Layer”) ile korur,

 • Çalışanlarına yönelik erişim yetkilendirmeleri oluşturur ve uygulamaya alır,

 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, abonelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

 

“PatentRaporu” gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, “PatentRaporu” sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, “PatentRaporu” bu durumu derhal ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

“PatentRaporu Üyeleri” nin kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

Epostaların okunma açılma ve okunma oranları, bültene kayıt formu üzerinden toplanan kişisel veriler ile profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, abonelere ilişkin hizmet alınan yurt içi/ yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde maskelenmiş kişisel veriler kullanılarak aktarım yapılmaktadır. Aktarım yapılan hizmet sağlayıcılara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

 • Wix: Web sitemizin tasarımı ve eposta gönderim hizmetleri için kullanılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan erişebilirsiniz.

 • GoDaddy:Web sitemizin güvenliğini sağlamak adına SSL hizmeti alınmaktadır. GoDaddy sunucuları Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan erişebilirsiniz.

 • MailChimpEposta alt yapısı hizmeti alınmaktadır. Mailchimp sunucuları Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan erişebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri:

“PatentRaporu” işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder.

 • Abonelik kayıtları: Abonelik Süresince

 • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl

 • Çerezler: En fazla 3 yıl

 • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl

 • Hizmet Sağlayıcılara ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

İlgili Kişi Hakları:

“PatentRaporu” tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; web sitemizde belirtilen eposta adresine başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Şartları:

“PatentRaporu”, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler:

“PatentRaporu”, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni versiyon Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

bottom of page